Toiminnallinen pistooliammunta 1&2 Syventävä

Kurssin tavoitteena on kerrata ja kehittää toiminallisessa pistooliammunnassa tarvittavia tekniikoita, sekä antaa jo perusteet omaavalle ampujalle mahdollisuus kehittyä paremmaksi pistooliampujaksi. Kurssi aloitetaan pistooliammunnan perusteista ja edetään lippaanvaihtoihin, häiriönpoistoihin, liikkeestä ammuntaa sekä suojan käyttöön. Kaikista tekniikoista ammutaan suorituksia aikaa vastaan ja annetaan osallistujalle yksilöllistä palautetta, jonka avulla suorituksia pyritään parantamaan.

Tarvittava varustus on itselataava pistooli, kotelo aseelle, 3 lipasta, lipastaskut 450 patruunaa sekä kuulon ja näön suojaimet. Aseiden ja varusteiden tulee olla moderneja kilpailu- tai palveluskäyttöön soveltuvia sekä toimivaksi ja turvalliseksi todettuja.

Tämä kurssi on jatkoa toiminnallinen pistooliammunta 1 ja 2 kursseille. Osallistujalla tulee olla hyvät perustaidot pistooliammunnasta sekä osata turvallinen aseenkäsittely.