Toiminnallinen kivääriammunta 1&2 Syventävä

Kurssin tavoitteena on kerrata ja kehittää toiminallisessa kivääriammunnassa tarvittavia tekniikoita, sekä antaa jo perusteet omaavalle ampujalle mahdollisuus kehittyä paremmaksi kivääriampujaksi. Kurssi aloitetaan kivääriammunnan perusteista ja edetään rekyylinhallintaan, lippaanvaihtoihin, häiriönpoistoihin, liikkeestä ammuntaa sekä suojan käyttöön. Kaikista tekniikoista ammutaan suorituksia aikaa vastaan ja annetaan osallistujalle yksilöllistä palautetta, jonka avulla suorituksia pyritään parantamaan.

Tarvittava varustus on itselataava kivääri, hihna, 3 lipasta, lipastaskut 450 patruunaa sekä kuulon ja näön suojaimet. Aseiden ja varusteiden tulee olla moderneja kilpailu- tai palveluskäyttöön soveltuvia sekä toimivaksi ja turvalliseksi todettuja.

Tämä kurssi on jatkoa toiminnallinen kivääriammunta 1 ja 2 kursseille. Osallistujalla tulee olla hyvät perustaidot kivääriammunnasta sekä osata turvallinen aseenkäsittely.