Toiminnallinen kivääriammunta 1

Kurssi on suunnattu toiminnallista kivääriammuntaa (IDPA DMG, IPSC, SRA) harrastaville ja taktisesta-ammunnasta kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa omaa ampumataitoaan. Kurssi soveltuu aloittelevalle ampujalle perustekniikoiden opetteluun ja antaa valmiudet itsenäiseen harjoitteluun. Kokeneemmalle ampujalle kurssi toimii tärkeänä perustekniikoiden kertauksena sekä apuna kehittää omaa ampumataitoa ja harjoittelua.

Kurssilla harjoitellaan turvallista aseenkäsittelyä, eri ampuma-asentoja, tähtäinkuva, laukaisutekniikka, rekyylinhallinta, hihnan käyttö, lippaanvaihdot ja häiriönpoistot. Tekniikat käydään ensin läpi kylmäharjoitteluna sekä kerrataan niistä oleelliset seikat. Harjoittelun painopiste on kuitenkin itse ammunnassa.

Kurssilla ammutaan erilaisia harjoitteita, joissa syvennetään perustekniikkaa sekä harjoitellaan useaan maaliin ampumista. Kaikki kurssilla tehtävät harjoitteet sopivat jatkossa omatoimisessa harjoittelussa käytettäviksi. Kurssilaisille jaetaan omatoimisen harjoittelun tueksi perustekniikkaopas, johon on kuvailtu kurssilla harjoitellut tekniikat.

Tarvittava varustus on itselataavakivääri, hihna, 3kpl lippaita, kantolaite lippaille, kuulon- ja näönsuojaimet ja 300 patruunaa. Aseiden ja lipastaskujen ym. varusteiden tulee olla moderneja kilpailu- tai palveluskäyttöön soveltuvia, toimivaksi ja turvalliseksi todettuja.